WE HAVE NEVER BEEN MODERN vraagt je stelling te nemen. Hoe is jouw relatie met de natuur? Bezoekers worden uitgenodigd deze vraag op verschillende manieren te benaderen. Het landschap is tot onderzoeksruimte gemaakt, waarin we onze gedachten en gevoelens over onze relatie met de natuur kunnen herdenken, vormgeven en delen.

Lotte van den Berg / Daan ’t Sas

WE HAVE NEVER BEEN MODERN wordt ontwikkeld door kunstenaars duo Daan ’t Sas en Lotte van den Berg in samenwerking met o.a. scenograaf Anne Habermann, programmamaker Arie Lengkeek en multimedia specialist Willem Weemhoff.

Theatermaker Lotte van den Berg creëert in haar werk de derde ruimte, een ontmoetingsruimte voor uitersten. Tijdelijke publieke ruimtes waarin ons sociaal (on)vermogen onderwerp wordt en intermenselijk proces op gang wordt gebracht.

Beeldend kunstenaar Daan ‘t Sas bouwt grote en kleine machines. Uit nieuw en reeds gebruikt materiaal ontwikkelt hij werk dat voor even onze kijk op de wereld verandert. Eerder ontwikkelden Van den Berg en ’t Sas het nog altijd lopende Building Conversation.

WE HAVE NEVER BEEN MODERN is een productie van THIRD SPACE en ging in première gaan tijdens Oerol 2018.